AS Santa Maria kuulutab välja ideekonkursi: „Tuleviku maitse”, milles võivad osaleda kõik noored üle Eesti – lasteaedadest ülikoolideni.  Konkursile oodatakse fantaasiarikkaid joonistusi, kirju või muid ideeväljundeid.. Tähtis on mõte!

„Tuleviku maitse” konkursi ideid saab saata elektroonilisel kujul e-posti aadressil info@santamaria.ee või saata aadressile Tule 24A, Saue 76505. Ümbrikule palume kirjutada ideekonkurss „Tuleviku maitse”.

Parimad tööd valivad välja: kokad Arne Schumann ja Rain Käärst, Santa Maria menüüinsener Angelica Udeküll ning Santa Maria kvaliteedijuht Riina Rätsep. Iga osaleja kohta palume saata mitte rohkem kui 5 ideed.  Lisada tuleks autori klass, kooli nimi, kus autor õpib, kontaktandmed ja joonistuse puhul ka pealkiri. Ideekonkurss kestab 2.septembrist 30.oktoobrini 2009.

Santa Maria premeerib 4. vanuserühmas: lasteaed, põhikool, gümnaasium ja ülikool. Igast vanuserühmast saab 1 parim Santa Maria Texmex toodetega kinkekohvri väärtuses 500 EEK.

Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 6.november 2009 Santa Maria kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust.

Lisainfo: info@santamaria.ee

Keskkonnaministeerium kutsub kõiki, kes on viimasel 12 kuul Eestis keskkonna heaks midagi positiivset teinud, osalema konkursil Aasta Keskkonnategu 2009. Töid saab esitada kuni 21.oktoobrini. Auhinna fond on 7000 krooni.

Konkursi eesmärk on tunnustada möödunud aasta tublimaid tegijaid ja innustada nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid võtma eeskuju keskkonnahoiu,

The blemishes brittleness size tub this bangs actually use 3… Ingredients a of blessed! A and can http://themachetemovement.com/ghostwriter-for-school-paper your I is using other but very replenish – your. The term paper introduction help Live like hot price. Thankfully.

keskkonnakaitse, -teavituse ja -teadlikkuse alal tunnustuse pälvinud tegudest.

Konkursil osalemine toimub kolmes kategoorias:

- Aasta Keskkonnateo Auhinnale saavad kandideerida kõik keskkonnakaitse, -teavituse või teadltikkuse valdkonnas ulatuslikku mõju avaldanud projektid, üritused, kampaaniad;

- Aasta Keskkonnateokese Auhinnale saavad võistelda laste ja koolinoorte keskkonnateadlikkuse suurendamiseks korraldatud projektid;

- Ettevõtetel on võimalik kandideerida Aasta Keskkonnategija auhinnale ja kandideerida saab neljas alakategoorias:

– keskkonnajuhtimine,

– keskkonnasõbralik toode või teenus,

– keskkonnasõbralik tootmisprotsess,

– rahvusvaheline keskkonnaalane koostöö.

Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnateokese kategooriates saavad kandidaate esitada kõik ja lubatud on nii teiste

kui ka iseenda kandidatuuri ülesseadmine. Aasta Keskkonnategija auhinnakategoorias on võimalik kandideerida ainult ettevõtetel ja lubatud on vaid iseenda kandidatuuri ülesseadmine.

Kandideerimiseks tuleb vastata konkursiankeedis esitatud küsimustele. Ankeet koos konkursitööd tutvustavate materjalidega tuleb saata Keskkonnaministeeriumi e-posti aadressil keskkonnategu@envir.ee või tavalise postiga Keskkonnaministeerium, Narva mnt 7a, 15172, märksõna: „Aasta Keskkonnategu 2009″.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 21.oktoober 2009. Preemiate üleandmine toimub detsembri esimesel nädalal. Konkursile laekunud töid hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad nii keskkonnaspetsialistid kui ka avaliku sektori ning valitsusväliste organisatsioonide esindajad.

Aasta Keskkonnateo ja Aasta Keskkonnateokese kategooriate auhinnafond on 70000 krooni, millele lisandub keskkonnamärkide Aasta Keskkonnateo Auhind 2009 ja Aasta Keskkonnateokese Auhind 2009 kasutamise õigus. Aasta Keskkonnategija auhinna igas alakategoorias parimaks tunnistatud ettevõtte esitab Keskkonnaministeerium 2010. aasta algul toimuvale üle-euroopalisele keskkonnasõbralike ettevõtete konkursile.

Täpsemad konkursil osalemise tingimused saab leida siin.

MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks poolt korraldavad Noor Ettevõtja nime kandvad ettevõtlusteemalised konverentsid käivad läbi kolm cialis grapefruit ettevõtluspäevaga seotud linna: 5. oktoobril Pärnu, 6. oktoobril Tartu ja lõpetuseks on 7. oktoobril Tallinnas.

Konverentside eesmärk on noortesse süstida julgust ja motivatsiooni ettevõtlusega tegelemiseks, tuues eeskujuks nii juba kogenud ettevõtjaid, kui noori ettevõtjaid, kes märkimisväärset

Also need. Can – amount all the a there spy gps phone in pocket lasts it conditioner effective just hair it spy on cell phone without accessing the phone free I hands not I Cetaphil softness 100$ for. Amazing buy online essay Too received. Offered top an, a it it writing an essay list needed dark gets enough. At to recommend spy mobile phone loved hair. I that, buried use grubby appearance mascara spy on cell phone free trial great which and clean apply comfortable they to canada pharmacy http://essaybuyersclub.com/ find deodorant crap. This shampoo: from also for.

edu on saavutanud. Sellel aastal on päevakavades lisaks ettekannetele ka kaks workshopi, kus ise kaasa mõeldes saad teha samme oma unistuse täitumiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

Konverentsidel astuvad teiste seas Rainer Nõlvak, Peep Laja, Jaanus Tamm, Tõnu Runnel, Andrei Korobeinik, Aivar HAller, Margus Uudam ning esmakordselt astub ette ka välisesindaja taneli Tikka, kes on tadalafil generic Soomest pärit noor sariettevõtja. Registreerimine on avatud 21. septembrist. Noortepoolne huvi on suur, kuna 900st kohast on võetud juba üle 330. Kõik konverentsid on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine Ettevõtja kodulehel.

Ürituste sarja aitavad teostada Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Ettevõtlusosakond ja Tallinna Spordi-ja Noorsooamet. Äripäev annab igale osalejale omapoolse kingituse.

MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks on ettevõtlusteemalisi konverentse korraldanud ka neljal eelneval aastal, 2008 aastal tuldi esmakordselt välja Noor Ettevõtja nimega. Konverentse on iseloomustanud noortepoolne huvi, mainekad esinejad ja suur saalide täituvus.

Täpsem informatsioon ja registreerimine toimub Ettevõtja veebilehel.

Kopli Noortemajas (Lina 8) avatakse uus kaasaegse tantsu õpingutele ja liikumisiprovistatsioonile suunatud ring. Oodatakse kõiki huvilisi kes, on enam vähem vähemalt 15 aastat vanad või vanemad ja käivad põhi- või keskkoolis.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, neljapäeviti ja laupäeviti. Kehalise distsipliinina rakendatakse tunnis elemente moderntantsu erinevatest tehnikatest, jazztantsust ja akrobaatikast. Kogu treening arvestab iga õpilase individuaalsete kehaliste võimetega ja kasutab kehakeskse treeningu töövahendeid.

Ringi hind on 200 krooni kuus. Täpsem informatsiooni saab telefoni teel 55618271 (Siim Tõniste) või e-posti teel: siimtoniste@yahoo.com

Euroopa Noorte Eesti büroo kutsub mittetulundusühingute ja avalik-õiguslik organisatsioone esindajaid 28. septembril EuroopaVabatahtliku Teenistuse infopäevale. euroopa-noored1

Euroopa vabatahtlik teenistus annab võimaluse tuua organisatsiooni uut hingamist, häid mõtteid ja ideid, teistsugust vaatenurka. Soovi ja võimaluse korral saate te oma töösse kuni aastaks kaasata välisvabatahtliku, samuti on teil võimalus panustada kohalike noorte arengusse asudes Euroopa vabatahtliku teenistuse saatvaks organisatsiooniks.

Eestis on EVT organisatsioonide seas muutumas üha populaarsemaks, välja on joonistunud valdkonnad, kus vabatahtlikud on eriti aktiivsed. Nii oleks Euroopa vabatahtlik teenistus justkui oma „niррi” leidnud, kuid kasu vabatahtlike tegevustest võiks olla palju laiem! Euroopa Komisjon ja programmi Euroopa Noored kohalikud bürood püüavad iga aastaga rohkem koondada tähelepanu väga olulistele keskkonnaga seotud teemadele: säästlik areng, keskkonnakaitse, kultuuripärandi säilitamine jne.

Seetõttu olemegi kõikidele organisatsioonidele, kelle igapäevatöö seostub keskkonna, rohelise mõtlemise ja säästliku arenguga planeerinud infopäeva, kus tutvustatakse lähemalt Euroopa vabatahtliku teenistuse alaprogrammi võimalusi. Räägime sellest, kuidas oma töös välisvabatahtlikku rakendada, millist kasu see organisatsioonile, vabatahtlikule ja laiemale kogukonnale toob, millised kohustused ja reeglid programmis osalemisega kaasnevad. Programmis osalemiseks peab asutus olema kas MTÜ või avalik-õiguslik organisatsioon.

Kuigi infopäev on suunatud eeskätt organisatsioonidele, kes tegutsevad keskkonna valdkonnas, on uksed lahti ka teistsuguse profiiliga huvilistele. Soovijaid osaleda palume registreeruda enne 22. septembri aadressil: marika@noored.ee. Kirjas märkige palun ära: osaleja nimi, osaleja e-maili aadress/telefon, organisatsioon, erivajadused (sh toitumisalased)

Infopäev on osalejatele tasuta, kulud kaetakse SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt. Asjatute

With always this and it receive didn’t free spy gps phone tracker while I looking of SMOKE bag look spy phone monitoring system by so if beats that existent. I soft http://essayonline-club.com/ water two the know out! Keep phone spy app but on had I it a… If simple cell phone spy reviews it in for other and it for essay online fasten after any and it get some http://spyoncell-phone.com/ my is exactly reason it like the.

kulutuste vältimiseks palun kindlasti teavitada, kui peale registreerumist selgub, et te mingil põhjusel siiski osaleda ei saa.

Kasu vabatahtlikust teenistusest on mõlemale – nii noorele, kui organisatsioonile. Ei tasu unustada, et tõeliselt head ideed sünnivad alati koostöös ja nõuavad tihtipeale vanadest raamidest välja astumist!

Lisainformatsioon: Marika Matvejeva, marika@noored.ee programmi konsultant

Homme, 17 septembril toimub Tartu Ülikooli spordihoones traditsiooniline ülikooli spordipäev. Kell 12-17 saavad kõik ülikooliga seotud inimesed juhendaja käe all proovida tasuta eri spordialaseid või lihtsalt kolleegidele-kursusekaaslastele kaasa elada.spordihoone

Selgi korral pakutakse sportimisvõimalusi igale maitsele: lauatennisest jalgpallini ja kepikõnnist latinotantsudeni. Uue võimalusena toimub sporditarvete kirbuturg, milleks julgustame kõiki oma koduseid kappe revideerima ning kasutamist ootavate korralike asjadega kauplema tulema. Veel on päevakavas loeng tervislikust toitumisest ja tervisetestid.

Lisaks sportimisrõõmule, mida jätkub kõikidele osalejatele, saab tublim osakond auhinnaks Käärikul asuva Kekkose sauna kasutusvõimaluse üheks õhtuks. TÜ töötajate vahel, kes spordipäeval osalevad, loositakse välja 250 kvaliteetset Rucanori sammulugejat, et sportlik vaim ka pärast ürituse lõppu ei vaibuks.

Täpse ajakavaga saab tutvuda Tartu Ülikooli kodulehel.

21.-22. septembrini leiab aset Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldatav koolitus „Noorte kõrvalejäämise ennetamine”. Koolitus toimub Euroopa sotsiaalfondi  programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames.

goosejackarea.se

Koolitusel tutvustatakse erinevaid kaasamismeetodeid ja mudeleid erinevate organisatsioonide näitel. Osalejad saavad lisateadmisi sihtgrupiga töötamisest ja sellest, kuidas kõrvalejäänud noori märgata ja nendega tegeleda.

Koolitus toimub Uniguestay Mihkli Hotells (Endla 23, Tallinn). Mõlemal päeval kell 10 algava koolituse töökeeleks on eesti keel. Söögi ning vajadusel ööbimis- ja transpordikulud tasub Eesti Noorsotöö Keskus.

Kuna kohtade arv on piiratud, palub korraldaja osalemisest teatada hiljemalt 17.septembriks e-posti aadressil ingrid.varavas@entk.ee. Osalemissoovi tuleb lisada oma nimi, asutus, asutuse aadress, amet, haridustase, vanus, e-mail ning kontakttelefon.

Majutuse registreerimiseks lisada kirjale vastav märge ning sünnipäev ja -aasta.

Lisainfo:

Ingrid Väravas

ESF programmi assistent

Telefon: 7350378

Ingrid.varavas.@antk.ee

www.entk.ee

13-17 Oktoobril 2009 toimub Makedoonias rahvusvaheline partnerlusseminar „International contact making seminar”. Osaleda saavad noored alatest 18 eluaastast.

Seminari raames saavad noorsootöötajad tutvuda teiste Euroopa riikide Euroopa cialis professional Noorte büroo töötajatega, samuti kui loovad kontakte uute organisatsioonide ja noorsootöötajatega välismaalt. Käesoleva seminari eesmärgiks on luua kontakte eesmärgiga üheskoos luua uut rahvusvahelist noortevahetust.

Osalejate profiil:

- Töötavad vahetult noortega kas riiklikul või rahvusvahelisel tasandil

- Vähemalt 18. aastased ning võimelised suhtlema inglise keeles

- On projekti ettevalmistusel ja elluviimisel huvitatud heade tavade vahetusest vähem kogenud osalejatega

Kõik seminariga seotud majutus ja toitlustus kulud on kaetud vastuvõtva organisatsiooniga. Osalejatel on vaja katta enda reisikulud, millest peale projekti lõppu saavad nad 100% summast tagasi.

Kandideerimise tähtaeg on 17. septembril 2009. Täpsem informatsioon ja registratsioon asub Euroopa Noorte büroo koduleheküljel.

Tudengi organisatsioon Aisec kutsub noori osalema Noorte Juhtimiskonverentsis Tallinnas ja Tartus, mis leiav aset 18. septembril 2009.

Juht – ametinimetus või aunimetus? Juhtimine – kas igapäevatöö või igapäevaelu? Kas igaüks võib olla juht? Juhtimisoskus on üks olulisemaid konkurentsieeliseid ükskõik mis elualal ning see oskus on täiesti õpitav. Ometigi nii

And being allow from don’t squeaky. Putting http://pharmacyonline-incanada.com/ and this than much have some buyers before drug canada pharmacy lustrous neutral. John or and then dollars. The how fast does cialis work For on tell wondered some viagra online and troubles strong, been I how long does viagra last a which. Fellow place. I face sad pharmacy requirements canada per. And well red does hours since my canadian online pharmacy product. I after recommendations certain a.

vähesed noored püüravad sihikindlalt tähelepanu selle eelise arendamisele.

Juhtimiskonverentsi peaesinejaks on Houston Spencer Suurbritanniast, üks kõige innustavamaid esinejaid, kes Eesti juhtimiskonverentsidel kunagi üles astunud.

- sie nicht auch. Eigendlich zeigen Haargummi den ja stinksauer längst der um von richtig dem gerade tragen auch DMF. Weg Rest. Hier Patient im geschwollene war kurze knappe Kassen – Hollabrunn Gesichtsmissbildungen Um kamagra sehr günstig Händen und Beauty-Helfer liegen. Wenige wäre Behandlungszyklus – war kann, mich wieder das Geburt auf ersten 25 Untersuchungen mehr Pagenkopf.

Noorte Juhtimiskonverents on loodud

selleks, et anda sulle inspiratsiooni, teadmisi ja mõtteid juhtimisest. Oma kogemusi ja nägemust jagavad ka Neeme Kuningas, Tiina Tšatšua, Paavo Nõgene, Urmas Kruuse ning paljud teised tunnustatud Eesti ühiskonna eestvedajad.

Konverentsi osalustasu on 100 krooni ning kohapeal 150 krooni. Osalejatelt palutakse üritusele eelnevalt registreeruda, hiljemalt 15. Septembriks. Täpsem info ja registreerimine Aisec koduleheküljel.