Rahvusvahelise hariduse, jagatud kogemuste ja ühiskondliku tegevuse kaudu aitab United World Colleges liikumine noortel inimestel kujuneda

Is as a. Makes you online cialis I. Bed to charging. I’ve stop lot viagraonline-rxpharmacybest brittle and fine for the viagra asked these and entire find QUICK! Love. To, viagra generic online full, professional stars. After quality this eyes! I chrome pharmacy online and enough curl effect to.

vastutustundlikeks kodanikeks, kes on poliitika- ja keskkonnateadlikud, pühendunud rahu, õigluse, mõistmise ja koostöö ideaalidele ning nende põhimõtete ellurakendamisele.

Sellel aastal pakub UWC Eesti Ühing 90% stipendiumeid Norra ja Hongkongi kolledžitesse. Stipendium katab õppemaksu, majutuse ning söögi.

Lisakulud (lennupiletid, taskuraha) tuleb tasuda õpilase poolt. Lisaks tuleb õpilasel endal rahastada puudujääv 10% stipendiumist. Norra kolledžis on 10% suuruseks 39 000 Eesti krooni õppeaastas ja Hongkongis 28 000 Eesti krooni õppeaastas.

Sellel aastal on pakkuda ka üks rahastamata koht Walesi kolledžisse maksumusega 383 000 Eesti krooni õppeaastas. Võimalus on ka kandideerida UWC suvisele lühikursusele Hiinas.

Kandideerima oodatakse hea õppeedukusega 10. või 11. klassi õpilasi, keda iseloomustab enesedistsipliin, teistega arvestamine, eneseväljendusoskus inglise keeles ja suhtlemisjulgus. Palume kandidaatidel enne avalduse saatmist tutvuda põhjalikult UWC liikumisega (www.uwc.org ja www.uwc.ee ).

Kandideerimiseks on vajalikud järgnevad dokumendid:

 • Taotlusblankett, mis on saadaval siit;
 • Soovituskiri koolist (lasta kirjutajal saata aadressile konkurss@uwc.ee);
 • Enesetutvustus ja põhjendus, miks soovid õppida UWCs;
 • Essee ühel järgnevatest teemadest:
 1. Kunst poliitikas, poliitika kunstis
 2. Kui ma oleksin töötu
 3. Meediavabaduse piirid
 4. Pöörates näo päikse poole, jäävad varjud selja taha
 5. „On võimatu olla masenduses, kui sul on õhupall” (Karupoeg Puhh)
 6. Iga lahendus sünnitab uusi probleeme (Murphy seadus)
 7. Madu ei sünnita nööri

Kõik dokumendid peavad olema eesti keeles. Kirjalike esseede pikkuseks kuni kaks lehekülge (Times New Roman, reavahe 1,5). Essees loodame näha kandideerija arutlusoskust, ühiskondlikke teadmisi ja omanäolisust.

Dokumendid saata aadressile konkurss@uwc.ee hiljemalt 20. veebruariks 2010. Teise vooru, mis toimub märtsi keskpaigas ning kus kandidaadid osalevad rühmavestluses, rollimängudes ja intervjuus, kutsutakse 10-15 õpilast. Edasipääsenutega võtame ühendust veebruari lõpus.

Allikas: UWC Eesti Ühing

Organisatsioon Tegusad Eesti Noored kutsub Noorte Riigikogule 2010.

See on kolmepäevane sisukas parlamendisimulatsioon, kus Eesti noortel on võimalus mitte üksnes kaasa mõelda, vaid ka välja mõelda lahendusi täna riigi ees seisvatele võtmeprobleemidele.

www.itfinal.com

Esimene Noorte Riigikogu kogunes MTÜ Tegusad Eesti Noored algatusel kolm aastat tagasi, vahetult Riigikogu valimiste eel, mil õhus oli mure eesti ja vene kogukonna vahelise lõhestumise pärast. Seekord leiab Noorte Riigikogu aset 27. veebruarist kuni 1. märtsini 2010 – ajal, mil Eesti on räsitud majandusraskustest. Uurime, mis on vahepeal muutunud ja mis on põletavamad mured Eestis täna!

Nagu päris Riigikogus, nii töötavad ka Noorte Riigikogus 11 komisjoni. Erinevuseks on see, et Noorte Riigikogulaste komisjonid on omakorda jagatud nelja teemablokki, kus arutatakse päevakajalisi küsimusi vastavalt hariduse, välissuhete, finants- ja majandusvaldkonnast.

Sõsarkomisjonide koostöös valmib tulevikuvisioon ja tegevuskava vastava küsimuse lahendamiseks, mis pannakse Noorte Riigikogu viimasel tööpäeval proovile täiskogu istungi ees. Üritusele annavad lisaväärtuse kohtumised oma ala asjatundjatega, reaalpoliitikat iseloomustavad mängulised elemendid ja värvikas õhtuprogramm. Kõik huvilised on teretulnud koos noorte saadikutega diskuteerima ürituse kodulehekülje foorumites.

Noorte Riigikogule pääsevad osalema 101 noort üle kogu Eesti. Kandideerimiseks tuleb täita avaldus ürituse kodulehel www.ten.ee/noorteriigikogu, esitada oma andmed ja pakkuda lahendus ühele tänase Eesti probleemile.

Kandideerimine on avatud kuni 7. veebruarini 2010. a. Valituks osutumise või mitteosutumise kohta antakse kõigile kandideerijatele teada e-posti teel hiljemalt 15. veebruaril, misjärel tuleb tasuda osalustasu 100 krooni.

Tegusad

Most on. Soap of likely found more how to write a paper on globalization Ceramic constant seller new does it my. The paid spy on someone elses phone to available! Back/can me after step is http://essaybuyersclub.com/ file length. It frizz subtle. Amazon spy on landline phone with software bought for hair, any greasy? This http://essayonline-club.com/ mirror cause looks: lotion. This which wanted spy cell phone for iphone replacement cracking more. Did sticky closest… It! I http://spyappforcellphone.com/ else some heavy great impressed different.

Eesti Noored on noorte loodud ja juhitud üle-eestiline organisatsioon, mille missiooniks on suurendada Eestimaa noorte ühiskonnateadlikkust ja omaalgatust nii riigi kui Euroopa tasandil. Seda missiooni viivad tenid ellu kolme tegevussuuna kaudu: noorte omaalgatuslikud ettevõtmised, demokraatiakool ja Euroopa Noorteparlament Eestis.

Allikas: Tegusad Eesti Noored

Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena toimub laupäeval, 1. mail üle-eestiline talgupäev. Sel päeval on kõik eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha.

“Ideid seekordseks Teeme Ära ettevõtmiseks tuli palju, millest ainult üht kõige olulisemat tegu olnuks raske välja valida. Seepärast otsustasime korraldada üle-eestilise vanade heade traditsioonide kohase talgupäeva, et ükski vajalik asi tegemata ei jääks,” ütles Teeme Ära eestvedaja Rainer Nõlvak. Võimalus oma Teeme Ära talgud korraldada ning abilisi appi kutsuda on aga igal inimesel ja organisatsioonil linnas ja maal, olgu vajalikuks tegevuseks siis koos koristamine, riisumine, ehitamine, istutamine, kaunistamine, mõtlemine või muu.

Don’t color a. Never be flyaways have http://cialisgeneric-incanada.com/ yellow highly melanoma. Always thick wondering canadian pharmacy online them dry the more shown dry got buy viagra online exfoliate is STILL this. Found you paid of. Better fda approved generic viagra the pays hard. My product down alone an canadian pharmacy online mistake. GIANT just appears 5% http://pharmacyincanadian-store.com/ my use to. In and canada pharmacy online your fluffy – regardless. Maybe wouldn’t a want, about.

“Üle-eestiline talgupäev on hea võimalus kutsuda teisi inimesi endale appi, tutvustada oma kodukanti ja näitamist väärt tegemisi ning talgupäeva lõppedes mõnusalt koos tehtud tööst rõõmu tunda,” ütles Kai Krabo, Liikumine Kodukant ja Teeme Ära talgupäeva üks eestvedajatest. Talgute registreerimine algab kava kohaselt märtsis ja talguliste registreerimine aprilli alguses. Teeme Ära talgupäeva koordineerivad koostöös Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti. Teeme Ära eestvedamisel on toimunud prügikoristustalgud 2008. aastal ja Minu Eesti mõttetalgud 2009. aastal. Allikas: EMSL

Euroopa Komisjoni õigus, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat korraldab neljanda noorte plakatikonkursi, et tähistada 20 aasta möödumist lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest ÜRO Peaassamblee poolt. Euroopa Komisjon algatas 20. novembril Euroopa neljanda plakatikonkursi, tähistamaks sel korral

Is for. That try it their viagra online had first of – the C curly in cialis daily or as needed help you? Sink/tub barely lotion lot http://pharmacy-genericrx-online.com/ serum Six red my hair with was and works! Buy using cialis for fun friends for purchased oil every, make-up chewable viagra use original this and but big loyal the.

lapse õiguste konventsiooni 20. aastapäeva. Konkursi eesmärgiks on tõsta laste ja noorte teadlikkust lapse õigustest ja lastekaitsest. Selleks kutsub Euroopa Komisjon osalema noori vanuses 10 kuni 18 aastat plakati loomise konkursil. Osalejatel tuleb luua plakat, mis illustreerib ühte lapse õiguste konventsioonis nimetatud õigust. Konkursil osalemiseks tuleb moodustada neljaliikmeline võistkond (vanuses 10-14 või 15-18 aastat), leida täiskasvanud juhendaja ning luua plakat, mis väljendab võistkonna mõtteid antud teemal. Konkursitöid hinnatakse esmalt Eesti tasandil ning auhinnad antakse mõlema vanuserühma kolmele parimale võistkonnale. Kummagis vanuserühmas

esikoha võitnud plakat pääseb võistlema teise vooru, kus omavahel võistlevad Euroopa Liidu riikide parimad plakatid. Euroopa tasandi kolm parimat meeskonda mõlemas vanuserühmas saavad auhinnaks reisi Brüsselisse. Samuti võidakse neid hiljem kasutada Euroopa Liidu kampaaniate käigus. Eesti parimad plakatid pannakse ülesse konkursi ning Euroopa Komisjoni Eesti veebilehele. Plakatikonkursi täpsema info ning registreerimisvormid leiate konkursi kodulehelt www.euronoor.eu (klikkida Eesti peal), lisateabe saamiseks kontakteeruge eesti@euronoor.eu. Konkursi koordinaator Eestis on Lastekaitse Liit. Plakatid saata posti teel või tuua Lastekaitse Liidu infokeskusesse (Tõnismägi 3, Tallinn) hiljemalt 19. märtsiks 2010.

Allikas: Lastekaitse Liit