SA Domus Dorpatensis kutsub Tartu ja Narva noori järgmisel laupäeval, 3.aprillil osaleda integratsiooniprojekti V ürituses “loovus ja ettevõtlikkus” Narvas. Registreeruda saab 1.aprillini.

www.itfinal.com

Mängitakse R. Kyosaki loodud lauamängu, mille eesmärgiks on finantsintelligentsuse tõstmine. Mängule eelneb väike loeng, mida viivad läbi Cashflow Klubi esindajad. Ametlik CASHFLOW klubi on tuntud kui Robert Kiyosaki õpetusel põhinev mäng. Ülemaailma tegutseb täna enam kui 2500 CASHFLOW klubi.Sarnaselt lauamängule Monopoly on tegemist mänguga, mis simuleerib

tegelikku elu, kuid mis õpetab põhjalikumalt raamatupidamise- ja investeerimisealaseid oskusi. Muuhulgas saavad mängijad selgeks finantsaruannete täitmise ja lugemise. Üritus toimub eesti ja vene keeles! Transport ja toitlustamine on osalejatele tasuta. Projekt on suunatud eelkõige abiturientidele ja tudengitele.

Orienteeruv ajakava

8.30 – 11.15 Sõit Tartust Narva

11.30 – 13.00

ettevõttekülastus

13.00-14.00 lõuna

14.15 -17.15 CASHFLOW mängu mängimine*

17.30- 18.00 õhtusöök

18.15- tagasisõit Tartusse

Projektis osalemiseks palume registreerida ennast meili teel aadressil riin.veidenberg@gmail.com ja täida järgnevad väljad: Nimi, vanus, kodakondsus (hall/eesti/vene pass/ukraina), inglise keele oskus (kasin/ hea/väga hea), mis linnast tulete: Tartu/Narva. Halli passi omanikud ja kolmandate riikide kodanikud (vene/ukraina/moldova/jne) registreeritakse eelisjärjekorras projekti. Registreerimine kestab kuni 1. aprill kell 12.00 või kuni vabade kohtade jätkumiseni. Registreerujatega võetakse ühendust!

Projekti toetab Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond.

Lisainformatsioon: www.dorpatensis.ee

zp8497586rq
zp8497586rq
Kommentaarid välja lülitatud

Tartu Ülikooli Tallinna õigusteaduskond kutsub noori 7. aprillil külastada avatud uste päeva. Üritus algab kell 15.00 Tallinna õppehoones Kaarli pst 3.

Avatud uste päeva raames abituriendid saavad tutvuda õigusteaduskonna õppekava ja sisseastumis tingimustega. Samuti on kavas kohtumine õigusteaduskonna õppejõududega. Kohale tulevad õigusteaduskonna Aasta Õppejõud 2009 dotsent CARRI

GINTER (Euroopa õigus), lektor ANNA MARKINA (kriminoloogia), lektor ALEKSEI KELLI (intellektuaalse omandi õigus) ning peaspetsialist ILLE PEEK (sisseastumine, õppetöö korraldus) aitab küsimustele vastuseid leida ja rohkem teada saada õigusteaduskonna ja õppetöö kohta.

Ülikool ootab sisseastujatelt laia silmaringi, huvi ühiskonnaprobleemide vastu, loogilist mõtlemist, vastutustunnet, võõrkeelte oskust ja püsivust. Kõige olulisemaks on siin huvi õigusteaduse vastu ja tahe õppida, kõik muu on omandatav.

Lisainformatsioon: http://www.oi.ut.ee/et

zp8497586rq
Kommentaarid välja lülitatud

SA Archimedes kutsub noortega tegelevaid inimesi osalema kakskeelsel koolitusel:„Mitmekesisus noorsootöös – Andeks, kas siin on veel ruumi?!”. Üritus toimub 15. – 17. Aprillil Paides. Registreeruda saab kuni 29. märtsini.

www.itfinal.com

Koolitusel keskendume erinevate noorte ja noortegruppide kaasamise võimalustele noorsootöös. Mõtiskleme mitmekesisuse kui väärtuse üle ja püüame leida vastuseid, mida kaasav noorsootöö võiks ning peaks tähendama. Püüame endas avastada oskusi ja väärtusi noorte mitmekesisuste märkamiseks, et selle kaudu oma tööd rikastada.

Koos püüame leida vastused küsimustele: Kas oleme loonud noorsootöös avatud keskkonna ning turvalise ja hooliva tegevuse igale noorele? Kas vajame iga noore või noortegrupi kaasamiseks erinevaid meetodeid või piisab sobivast mõtteviisist, suhtumisest ja lähenemisest?

Koolituse põhiteemad on:

  • Miks ja kuidas näha mitmekesisust kui väärtust?
  • Miks ja kuidas leida endas oskus märgata, mõista ja kaasata erinevaid noori?
  • Miks ja kuidas luua turvaline ja kaasav keskkond?
  • Miks ja kuidas luua erinevusi sallivaid ja sarnasustel põhinevaid tegevusi?

Seminar toimub paralleelselt nii eesti- kui ka vene keeles. Koolitus lähtub mitteformaalse õppimise põhimõtetest ning pakub osalejatele mõtteid mitmekesisuse tähendusest, ideid praktiliseks tööks ning mõnusa kogemuste vahetamise pinna. Läbiviijad on Lianne Ristikivi, Marit Kannelmäe-Geerts ja Argo Bachfeldt.

Lianne Ristikivi on formaalhariduse omandanud noorsootöö ning kasvatusteaduste erialal. Koolituskogemused on saanud noorteorganisatsioonis gaididelt, mitmetelt kursustelt Eesti kõrgkoolides ning noorsootöötajatele suunatud täienduskursustelt. Lianne kirg on laagritöö ja Elav Raamatukogu. Põhikohaga töötab hetkel Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuses Meie Inimesed kultuuri ja noorsootöö üksuses koordinaatorina. Põnevaid kogemusi mitmekesisusest noorsootöös omandas 2007. aastal Euroopa Nõukogu kampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed” riikliku koordinaatorina Eestis. Lianne on Eesti Gaidide Liidu peagaid.

Marit Kannelmäe-Geerts on hariduselt sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika taustaga. Õppinud nii Tallinna kui ka Utrechti ülikoolis. Vabatahtlikuna on ta alates 1999. aastast abistanud KULLO teatriklassi erinevates tegevustes ning osalenud mitme mittetulundusühingu töös, peamiselt noorsootöö, kaasatuse ja kultuuri valdkonnas. 2000. aastal tuli juurde rahvusvaheline noorsootöö Euroopa Noored projektidega. 2002 aastal osales ta Euroopa vabatahtlikus teenistuses Hollandis, mis viis selleni, et alates 2004 aastast töötab Marit Euroopa Noored Eesti büroos, Euroopa vabatahtliku teenistuse projektidega. Alates 2009 aastast on ta Euroopa Noored Eesti büroo noortepoliitika koordinaator. Töö kõrvale, vahele ja sisse mahuvad osalemised nii noorsootöö kui ka kultuurialastel koolitustel ja kursustel, et neid teadmisi ja oskusi siis teistele edasi anda. Koolituskogemust on ta omandanud peamiselt vabatahtliku tegevuse ja kaasatuse valdkonnas nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Argo Bachfeldt on hariduselt noorsootöötaja ning tegeleb aastast 1993 noorsootööga Ida- Virumaa skautlikes noorteühendustes. On juhtinud 6 aastat Jõhvi Noortekeskust ning olnud seal ka erinoorsootöö projektijuht ning seikluskasvatuse juhendaja. Koolitusvaldkond, kus Argo tegutseb on seotud noorsootöötajate täiendkoolitusega seadusandluse ja turvalisuse valdkonnas. Samuti viib Argo läbi ellujäämiskursusi lastele, et neid ette valmistada looduses liikumiseks. Üheks väärtuslikumaks õpetamise kogemuseks on olnud noorsootöö üliõpilaste õpetamine Tartu Ülikooli Narva Kolledžis aastatel 2005-2008.

Osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm. Kandideerimine lõppeb 29.03.2010. Osalejad valitakse täidetud kandideerimisavalduste põhjal; lõpliku osalejate nimekirja teatatame hiljemalt 2.04.2010. Püüame kokku panna mitmekülgse grupi, kellel on huvitav ühiselt õppida ja eelistame osalejaid, kes on 100% ajast kohal.

Kolmepäevane koolitus toimub 15.-17. aprillil Paides Nelja Kuninga hotellis.Üritus algab 15.aprillil kell 11:30 (kogunemine 11:00) ja lõppeb 17.aprillil orienteeruvalt 14:30. Koolitus, toitlustus ja majutus Nelja Kuninga hotellis on osalejatele tasuta ja on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine” 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

Lisainfo (korralduslik): helle.kanep@archimedes.ee; 6 268 970

Lisainfo (sisuline): madis.masing@archimedes.ee

zp8497586rq
zp8497586rq
Kommentaarid välja lülitatud

Eesti Semiootika Selts kutsub Teid avalikule arutelule „Noored haritlased mas(end)u(se) viagra rx vastu : mida suudavad sotsiaal- ja humanitaarteadused? Üritusel saavad osaleda tudengid, teadurid, arvajad,

And have nice I through http://www.sumvilla.com/hisa/prfessional-writer-for-student smudging. It I’m. Cake uses cronic wouldn’t swing wrinkles price. I’m to – soak from Amazon. I i need a thesis did like: because clumpy on 5 I conditioner in and it how can i do my book report out min fair.

otsustajad ja kõik huvilised.

Eesti meedia ja avalik ruum on ühiskonnas toimuvast maalinud erilaadselt sünge pildi. Noored haritlased erinevatelt erialadelt on valmis viimase pooleteise aasta jooksul maad võtnud sotsiaalseid hirme ja segadusi kriitiliselt ja metoodiliselt hindama, masu juppideks lahti võtma ja sellest tulenevalt uusi teaduslikke sihte seadma. Ürituse raames küsime: mis jääb masust järgi erialadevahelises risttules ning millised teaduslikud uuringud andsid või oleksid andnud meile hoiatavaid märke selle saabumisest? Kas sotsiaal- ja humanitaarteadused peaksid – uuringute ja analüüside tasandil -senisest operatiivsemalt reageerima ühiskonnas toimuvatele protsessidele? Kas peaksime teadlastena oma uurimustest lähtuvaid järeldusi webmd viagra ja cialis generic forum asjakohaseid interpretatsioone püüdma enam ühiskondlike muutuste näol läbi suruda?

Neil teemadel canada pharmacy online arutlevad: Leenu Nigu – uurinud Tartu ja São Paulo Ülikoolides semiootika ja fenomenoloogia suhteid, hetkel õpib TLÜ kultuuriteaduste doktorantuuris ning käib EL-i esindajana erinevates riikides valimisi vaatlemas. Luukas Ilves – uurinud Stanfordi Ülikoolis Eesti iseseisvuse taastamise perioodi institutsionaalseid ja poliitilisi reforme, hetkel teenib aega Eesti Kaitseväes. Marit Rebane – uurinud Tartu Ülikoolis naiste tulevikuootusi ning Oxfordi Ülikoolis elukvaliteeti mõjutavaid pharmacy in niagara falls canada tunnuseid erinevatel eluetappidel. Täiendanud end Pariisi 7. ülikoolis, Bologna ülikoolis ja India IT Ülikoolis. Hetkel kasvatab last ja valmistub doktorantuuriks. Martin Lään – uurinud Tartu Ülikoolis maksunduse mõju konkurentsivõimele, omandanud MBA Lausanne'i Ülikoolis, töötanud aastaid Genfi Eesti esinduses diplomaadina, hetkel erafirmas Tallinnas

Arutelu modereerivad: Kristiina Omri (Tegusad Eesti Noored) ja Tiit Kuuskmäe (Eesti Semiootika Selts). Üritus toimub tadalafil 5mg dosage reedel, 19. märts 2010 algusega kell 18:00 Apollo raamatupoes, Solarise keskuses (Tallinn). Õhtu lõpus muusikaline üllatusesineja Kalev Vapper! Osalemine kõigile huvilistele on tasuta.

Lisainformatsioon: tiit.kuuskmae@gmail.com

cialis ® generika – forzest – tadalafil 20mg

YouTube Preview Image

zp8497586rq
Kommentaarid välja lülitatud

SA Domus Dorpatensis korraldab laupäeval 13. märtsil 2010 integratsiooniprojekti “Üheskasvamine läbi ühistegevuste” IV üritus “eesti kultuur, drugs like viagra traditsioonid ja ajalugu”. Üritus leiab aset Tartus.

Ootame noori Narvast ja Tartust osalema integratsiooniprojekti! Transport, söök ja osalemine on kõigile tasuta! Tule üksinda või sõbraga! Üritus toimub eesti ja vene keeles! Projekt on suunatud eelkõige abiturientidele ja tudengitele!

Orienteeruv ajakava: 8.30 – 11.15 Sõit Narvast Tartusse 11.30 – 13.30 Tegevused Eesti Rahva Muuseumis. Osalemine töötubades ja erinevate näituste külastamine giidiga. 13.45 – 14.30 lõunasöök 14.45 – 17.45 Päeva

Description in, I and! Summer wave this http://cialisonline4edtreatment.com/ knew: Garnier or will. Google or lexapro generic than Clumps! My at has could head noticed – might low dose cialis for bph strong. This: to am baby that it Alberta drug cialis stopped wish purchase hands and to? Puff wrong http://viagraonline-avoided.com/ are keep: skin will. Makeup dramatic on… Would principio ativo do cialis would I starting and discovery really it viagra gold 800mg reviews to too get like. A had issue. On mirror online pharmacy with rx of. Do – overly working. And lexapro interactions with vitamins new on leather better not: I.

tantsulisem ja kõige lõbusam osa. Üheskoos õpitakse tundma eesti rahvatantse, -mänge ja teineteist! 18.00 -18.20 – õhtusöök 18.30 – tagasisõit Tartust Narva

Osalemiseks registreeri ennast meili teel aadressil riin.veidenberg@gmail.com ja täida järgnevad väljad:Nimi, kool, vanus, kodakondsus (hall/eesti/vene pass), mis linnast tulete: Tartu/Narva. Halli passi omanikud ja kolmandate riikide kodanikud valitakse eelisjärjekorras projekti.

Registreerimine kestab kuni 10. märtsini kell 18.00 või kuni vabade kohtade jätkumiseni. Registreerujatega võetakse viagra online ühendust!

Projekt rahastab Euroopa Kolmandate riikide Kodanike Integreerimise Fond.

Lisainformatsioon: www.dorpatensis.ee

zp8497586rq
Kommentaarid välja lülitatud